письма читателей Сторожевой Башни 1920-ых годов - История Свидетелей Иеговы

Перейти к контенту

Главное меню:

письма читателей Сторожевой Башни 1920-ых годов

Архивы > письма 1920-30 гг.
Документ №33

Угринівці – Заліщики – Галичина.
До дослідників Біблії. Ми підписані зібрані громадно засилаємо вам привіт від польської влади на відкриття Читальні Просвіти. Тому, однак, що ми є бідні і не маємо ще наразі ніяких вкладок, щоби на більші розміри провадити людей до освіти: проте ми звертаємось о надсиланнє нам часописи та книжок, викладів Свідки Єгови. Письма які тільки маєте на нащій мові. Не можемо, щоби не зазначити, що у нас тене відбуваються місії католицькі, які сильно критикують ріжні релігії, а найбільше тих, що стараються заглядати до книги про котру, як сам наш Спаситель Ісус сказав: «Прослідіть писаннє, бо ви думаєте в них життє вічне мати.» (Йоана 3:39). А, що нема таких, що так безкорисно подавали би знаннє о Бозі, як Дослідники Біблії, тому й не дивниця, що усі до вас ворожо відносяться – се тільки допроваджує нарід впрост до разчаровання. Нарід на раз дорожу неначе ті малі діти… Отже ми видимо їх злобну облуду, тих кадигробів, як слушно один назвав і неможливо о висланнє нам книжок, хоч на кредит, з котрими думаємо показати людям їх велику облуду і фалш. Бо вже і нині не раз провадимо великі спори з місцевим народом, але хоча не маємо на чім оператись, то все таки много вже ми переконались о неправдивости їх .. Хотяй він і учений ї закрутить ріжно, то однак нераз не в силі дати відповіди.
Тому ще раз просимо ласкаво не відмовити нашій просьбі з чого віримо, що не тільки громада а й другі читальні муть користати з сього… А тепер ми остаємось в християнській любови; за виділ читальні просвіти 
К. В.; Г. С.; Т. С.; І. Л.; В. Д. і т.д.
Документ №35

ІДІТІТЕ-Ж, ДОРОГУ РІВНАЙТЕ, ГЕТЬ УСЕ КАМІННЄ З ДОРОГИ СЧИЩАЙТЕ
Виставте знамено людям, що Бог є Любов. Прок Ісаїя 62:10; 1. Йоана 4:8
Боднарка Горлиці.
Волюблені в Господі Ісусі Христі Браття! Мир вам!
Сердечний привіт і християнське поздоровленнє, для трудящихся на виноградині Христовій. Вже минає місяць, як я находжуся у ріднім краю. Дорога була добра. Коли я приїхав в село, то за пів години була повна хата людей. Внас є такий звичай, що як хто прийде з Америки то привозить зі собою піятику. Я ж при Божій помочи привіз найвеселищу новину – вість о Царстві Божім. Їз приїздом у село зачався сильний рух в тій то околиці. Но більшій части молодіж сильно інтересується правдою. Много ночей проминуло мені, що вже розвиднювалося, коли ми вдавалися на спочинок. Люде дуже люблять слухати, як також і читати книжки. Найлучше читають на українській мові, до польської мови відносяться зі застереженням.. тут заінтересувалося правдою около 18 душ. По більшій части мущини і то молоді.
Попи так кричать по всіх селах, по своїх церквах, що аж похрипли. Нагадується мені, коли то пророки Бааля, - як згадує Біблія – кричали до свого бога, аж похрипли. – злоба очевидна на їх лицях бо аж піняться. Назвали мене кальвіністом, лютеранином і хто зна чим , і так прибутом моїм до села перестрашились, як би не знати кількасот людей тут прибуло. Роблять великі собори, місії, то однак се все не вдається їм, правда йде на наперед.
Одного разу я стрінувся зі своїм старим знакомим, що є учителем, а зайшовши до місцевої гостиниці ми розмовляли на теми життя. Коло нас сиділо двох попів і якийсь папок. Коли ми прийшли на тему віри, тоді приступів до нас панок, та прислухувався, - очевидно у нього було в думці з мене посміятися та із віри у Біблію – говорючи, що Біблія то собі стара байка. На докази, що пророцтво виповнюється на наших часах не знав, що все повстало само зі себе. – Я спитав його, чи природа розумна, на що він відповів, що ні. Коли я доказав йому, що нерозумне не може сотворити розумного, що природа не маючи розуму, як могла його дати чоловіки, та вказав на його низький стан думання нелогічного – ширу правду вам пишу, що з великим встидом відійшов не знаючи, що має відповісти. Признався, що біблії не тільки, що не читав але і не видів, та довідувався, про душу і пекло – се є другий учитель – перепрошуючи ще, щоби йому сказати. Я мав велику нагоду вказати їм на їх засліпленнє, що самі вчать о чім поняття не мають.
За кільки днів прийшов до мене жандарм, котрого я радо прийняв та подав декілька книжок. Він признався, що його піп прислав, а за книжочки щиро подякував признаючи се за правду – оставляючи мене в спокою.
Попи пускають страшні небелині між людей і люде у своїй темноті їм вірять а правді ні. – дорогі браття много ще поля лежить облогом, про що ви самі добре знаєте. Одно бажаю браття – а саме, що каже Христос держи, що маєш, щоби хто другий не забрав тобі вінця., тому крипімся всі в любові і єдності маючи на увазі, що Господь з нами. До сього часу поручаюся памяти і молитвам, щоби міг на дальше працювати по змозі і здібности на ниві Господа. Коли поглянути очима на сю країну де живе наш нарід то не знати з котрого кінця зачинати сіяти і жати.. Однак дяка Богу все йде вперед помало. Єще раз поздоровляю всіх братів та остаюся повний любови: 
 Ваш брат Г.Щерба.
Документ №34

Лист з Америки зі стейту Пенсільванія
Дорогі в Господі! Мир вам від Всевишняго Держителя нашого. Дуже сердечно дякую вам за вашу терпеливість і любов, що є між нами в Христі Ісусі. Мушу сказати, що відколи я зачав студіювати Свідки Єгови. Письмо, так від сього часу допікаюсь мені більші горя. Через той час, не тільки, що я перетерпів ріжні досвідчення, але насамий перед помер хлопець опісля і дочка, а жена моя не перестає хорувати.. Правдою я заінтересувався 1922 р.. І від сього часу також снуються, коло мене лихі люде, які перешкаджають і відраджують мені, щоби я перестав шукати на дальше тої св. правди; кажуть, що я відступив від «правдивої» віри від Бога і через се, що до «церковці» не ходжу карає мене Бог. А жінка і найстарша дитина вже мене зненавиділи.
Дорогі браття я ж сього року спізнав спосіб сатани, в який він старається потайно звести чоловіка в блуд смертний, а найбільше перешкаджати в праці життя, щоби тільки відібрати надію і заохоту до дальшої мети. Дорогі, за 1925 рік, я наглядно переконався де і на чим я стою, та що більшої правди, понад правду в Слові Божім на світі немає. Нмає і инших людей, котрі так чинили би як зрозуміли по Писанням кромі правдивих послідувателів Христа.
За цілий 1926 рік приходила до мене Вартова Башта, навіть за котрої передплату я був довжний – а яка з останнім числом побудила мене до дальшої подорожі. Я довідався, що подібно як пророк Йов терпів тільки через се, бо сатана так оділав, хотячи тим доказати Богу, що йов покине Бога, так і мені приходилось подібно пережити се, по все я дуже вдячний Богу, що не дозволив мені озимніти, але щиро кажу вам дух мій піднісся горою. У Вартових Баштах, читав я щирий поклик до всіх посвячених від наших співбратів о поміч надісланню хліба життя, і кілька раз не читав її то много разів відкладав її і свої очи обгарав, бо сльози мені заливали.
Документ №36

          Залуже – Збараж.
Дорогі в Господі Ісусі Христі! Отсим спішу повідомити, що одержав від вас книжки, і Вартову Башту. Дуже се мене утішило, що я почув такі потішаючи слова зі Свідки Єгови. Письма, котрі так припали до мого серця. Тому складаю вам подяку всім, найперше Богу Отцю, за Його любов і добродійства до нас, бо ми дуже голодні того правдивого слова.
Не мало й перешкоді маємо від людей підюджених і насичених ненавистю священників, котрі виговорюють і видумують на нас несотворенні речі. Та се однак переконує нас, що Господь розправляється з його противниками..
Дорогі тепер страшно тяжкі часи настали люде немов подичавіли, ніхто не уважає на Бога. Я знайшов, що та віра, в котру я вірив і в котру вірують наші люде не є християнська, але чисто поганська, бо я студіюю святе Письмо і нігде такої науки не знаходжу. Люде знаходячись в стані, як сліпий на роздорожу, попадають в ще більші блуди. Всі пересяклі теорією о еволюції, і поважають Бога, котрому на імя «мамона», а се все хиба тільки вавилонська мерзость.
Слово Боже і книжки ваші дуже утішають братів і людей не зіпсутих серцем, помимо однак приходиться найбільше терпіти переслідування від тих, що іменуються бути заступниками Хриса.
Наш пан «отець» таке розговорився на розговорився на проповіді: Уважайте люде, бо єсть ложні учителі тепер в світі а навіть вже і в нас в селі, не слухай їх. Хто їм дав власть до того. Може ви мене спитаєте, звідки я маю власть – говорив піп – то я вам скажу що мені дав митрополит, а йому папа римський, а пані апостоли, а апостолам – Христос.. а дальши кінчив…. Таж молетесь щоденно: «да святиться імя твоє» - то значить імя Католицької церкви, котра святилася по цілому світі. Тому я напоминаю вас уникайте тих «Дослідників Біблії, та обходить їх далеко. Шануйте священника, і цілуйте в руку його бо він на се заслугує, наймайте службу божу і давайте на парастаси, але наперед заказую, що хто не має хліба, або кому не вдався спечи, то по два золотих. Присилайте Фіру, бо-ж то священник то не можна, щоби пішки ходив. Ага за метрику, то по 5 золотих треба дати… - і на сім закінчив свє казаннє.
Поминувши всяку лож і підступ з його сторони я рад би знати нащо йому того всього, сам же один парубок та ще до того всього має сорок моргів поля.
Однак наближився час і день суду. Слово Боже як меч остре а книжочки, то всьо так ясно пояснюють за сі всі церемонії і за сю власть, що давши людям читати дуже дивуються сій правді.
Се пишу тому тільки, щоби ми всі, котрі вийшли вже зі сього блуду, могли видіти, яким оруддям воює противник, як масненькими словами підшивається у овечу шкірку, сей вовк хижий – щоби ссати кров з тих наших нещасних заблуджених братів.
 
 
Поиск
Назад к содержимому | Назад к главному меню