Словник - История Свидетелей Иеговы

Перейти к контенту

Главное меню:

Словник

Книги > СИ в Житомирской обл.
Словник використовуваних термінів

Армагеддон (цитується з публікації Свідків Єгови [75] )– „описується в останній біблійній книзі як "війна великого дня Бога Всемогутнього" (Одкровення 16:14, 16). Але ця війна буде зовсім не схожа на ядерну катастрофу .... будуть знищені тільки нечестиві супротивники Бога, причому силами, підлеглими йому”.

Брат/сестра – досить розповсюджена назва, яка узгоджується з біблійною традицією вважати співвіруючих членами своєї духовної сім'ї [4: 260]. Але говорячи про „братів” у Свідків, прийнято також розуміти тих, хто бере на себе керівництво як у громаді, так і в організації в цілому.
Благовіствування (або евангелізація) – поширення біблійних постулатів серед населення.

Вартова Башта / Пробудись – регулярні міжнародні журнали Свідків Єгови, що складають основне джерело „духовної поживи” для членів громади. Одноразовий тираж кожного з видань складає більш ніж 22 мільйони. Зміст статей часопису „Пробудись ” (видається близько 90 мовами) має пізнавальний характер і зачіпає майже усі сфери життєдіяльності людини. "Вартова Башта" (видається близько 150 мовами) виходить з 1879 року; вважається основним джерелом розуміння вчень Біблії. "Вартова Башта" не політичний, а суто релігійний журнал. На терені України "Вартова Башта" та Пробудись видаються двічі на місяць.

Віддалена група – група Свідків, яка знаходяться на великій відстані до найближчого збору. Така група вважається майбутньою основою для організації на тій території збору. Статус збору група може отримати тоді, коли має декілька десятків охрещених членів громади та достатню кількість людей з духовним саном, призначених на керування (старійшин). Найближчий збір бере на себе обов’язок проведення богослужіння в тій групі, регулярного постачання релігійної літератури та організацію проповідування в тій місцевості.

Вісник (від слова звіщати) – людина, яка час від часу ходить проповідувати і здає про це звіт.

Дослідники Біблії – назва Свідків Єгови до 1931 року [75 :36].

„Єговісти” (російською – „Иеговисты”) – в радянській літературі розумілася релігія Свідків Єгови. Термін вживається як скорочена форма назви цієї конфесії, хоча це не є правильним, оскільки єговістами називають також і послідовників вчень Ільїна.

Єговісти (ільїнці) – одна з християнських течій, яка виникла в 40-х роках ХІХ століття в Росії. Засновником цієї течії є артилерійський офіцер С. Ільїн (1809 – 1890). Ільїн та його послідовники вважали правдивою лише книгу Об'явлення (остання частина Біблії [4: 278]) в своїй редакції, де Єгова – нове ім'я Ісуса Христа. Ідейними попередниками свого вчення Ільїн вважав зороастризм, іудаїзм, мусульманство, буддизм та деякі інші релігійні течії, які не пов’язані з християнством. Християнство С. Ільїн вважав „вимислом Сатани” [56: 30].

Зал Царства – культова споруда, місце для проведення богослужіння. Назва була введена в обіг у 1935 році в Гонолулу (Гаваї) [84: 318,319].

Збір – об'єднання співхристиян. Хоча в загальноприйнятій релігійній літературі прийнято говорити про громаду чи церкву, в книзі буде вживатися термін „збір” (або збори), як це прийнято у тих, про кого написана ця книга.

Зібрання – богослужіння за встановленим теократичним порядком

Конгреси – масові зустрічі, на яких присутні віруючі декількох зборів та груп. Проводяться тричі на рік з різною тривалістю. Час від часу проводиться також міжнародний конгрес.

Легалізація – перехід на легальне становище; надання законної сили, узаконення.

Місіонери – люди, які переїхали в іншу територію (країну) з проповідницькою метою. У Свідків Єгови місіонерами прийнято називати тих, хто пройшов певну програму навчання і закінчив Біблійну школу „Ґілеад”(Патерсон, штат Нью-Йорк [78]). Забезпечення матеріально необхідним місіонерські сімейні пари в призначених країнах бере на себе Організація Свідків Єгови. Основна ціль місіонерів в їхній території –проповідування біблійних істин.

Наглядач міста – призначений філіалом (релігійним центром Свідків Єгови) уповноважений, який координує діяльність місцевих громад на території міста.

Непризначена територія – населений пункт, який не входить в перелік територій, призначених збору для обов’язкового періодичного проповідування.

Піонер (повночасний служитель) – охрещений Свідок Єгови, який взяв на себе обов’язок проповідувати 50 (допоміжний піонер), 70 (сталий піонер) та 130 годин (спеціальний піонер) на місяць. Піонери вважаються у зборі найбільш досвідченими проповідниками.

Проповідь – (від слова благовістництво – блага вістка) 1) християнська настанова [64: 401]; 2) система діяльності, спрямована на поширення знань, культурних цінностей та іншої інформації з метою формування певних поглядів, уявлень, емоційних станів, впливу на соціальну поведінку людей [63: 143]. Поширення біблійного вчення та пророцтв про майбутнє. Свідки Єгови вважають участь у проповідницькій роботі своїм основним та першочерговим обов’язком, тому кожен член організації в тій або іншій мірі задіяний в цій роботі.
Роз’їзний наглядач – призначений філіалом (релігійним центром Свідків Єгови) уповноважений, який здійснює нагляд за проповідницькою та організаторською роботою в районі (15-30 громад) або області (10-15 районів).

Секта – за соціологічним словником [63: 155] та словником Ожегова, секта – це 1. Релігійний течія (громада) , що відокремилася від якого-небудь віровчення і йому конфронтуюча. 2. Ізольована група людей, що замкнулися у своїх дрібних, вузьких інтересах . Часто цей термін вживається для підкреслення малочисельності релігійної конфесії. Разом з тим говорить про екстремістський характер та вузькозамкнутість групи.

Службовий помічник (від грецького “діаконос”) – особа яка допомагає старійшинам у проведенні зібрання, публічних виступах, розповсюдженні літератури співвіруючим, озвученні зібрання і т.д. В інших конфесіях прирівнюється до статусу диякона.

Спомин – єдине офіційне релігійне свято, яке щорічно відзначається Свідками Єгови для спомину смерті Ісуса Христа. Припадає на перший повний місяць після весняного рівнодення [50: 67].

Старійшина (від грецького “пресвітерос”) – один з керівників громади (в інших конфесіях – пастор, священик, ксьондз, тощо). Керування в зборі релігійними, організаторськими та іншими галузями життя громади бере на себе не один старійшина, а рада старійшин. Обов’язком старійшини є забезпечення збору літературою Свідків Єгови; організація релігійного богослужіння (проведення зібрань); нагляд за духовним станом співвіруючих, тощо. Робота людей, зайнятих у керівництві громадою, не оплачується. Вони самі працюють та утримують свої сім’ї за власний рахунок
Теократичність (гр. theos – Бог і kratos – влада) – правила проведення богослужіння (літургіка [63: 193]), внутрішній чітко визначений порядок всередині громади. Теократичність устрою Свідків Єгови, на думку релігієзнавців, вирізняється своєю централізацією та дисципліною [7: 208]. Формування ж сучасної теократичної моделі Свідків Єгови розпочалося з Рутерфорда [19: 407].
 
 
Поиск
Назад к содержимому | Назад к главному меню