Від автора - История Свидетелей Иеговы

Перейти к контенту

Главное меню:

Від автора

Книги > СИ в Житомирской обл.
Від автора

Свідки Єгови – одна з найвідоміших релігійних течій в Україні [40: 58; 19: 409]. І як відзначають науковці, свою популярність вони здобули не стільки кількістю громад (зборів ), скільки активністю своєї діяльності. У різні роки та в різних місцевостях до них, як і до їхньої діяльності, ставилися по-різному. Одні вітали їх як просвітителів свого часу, бачили в них зразкових громадян, захоплювалися стійкістю і твердістю їх віри. А інші бачили в них „злісних шкідників держави”, людей з „антидержавницькою психікою”, реакційну секту тощо. Наслідком такого негативного ставлення стало нелегальне становище Свідків під час усієї радянської епохи. Сьогодні вони є відомою та офіційно зареєстрованою громадою. Їхнє право на сповідування своєї релігії захищається законом, як і право об’єктивно нового дослідження їхньої історії.
Книга „Історія Свідків Єгови на Житомирщині” є результатом такого трьохрічного дослідження, під час якого було взято інтерв’ю у близько шести десятків людей у різних частинах області та України; переглянуто декілька тисяч документів і описів Державного архіву Житомирської й Рівненської областей, Державного архіву Російської Федерації (ГАРФ), Житомирського партійного архіву та документів „Відділу у справах національностей, міграції та релігії”; опрацьовано періодичну обласну та районну пресу; досліджені статистичні дані державних структур; переглянуто масу публікацій релігієзнавчого, літературного та історичного характеру та багато іншого, що сьогодні є частиною цієї книги. Але дещо так і не увійшло в цю книгу. Наприклад, у ній не можна до кінця передати особисті переживання тих, хто постраждав від радянської тоталітарної системи. Не можна також передати і мелодійність пісень (тексти яких є в додатку), котрі доводилося мені чути в різних регіонах України, в тому числі й на Житомирщині (Малин).
Хоча про це не варто говорити одразу, але збір інформації, написання та випуск цієї книги був пов’язаний з рядом проблем. Насамперед, як не дивно, найбільші перешкоди чинило комуністично та атеїстично налаштовані науковці (до речі, автор особисто постраждав під час навчання в ЖДУ ім. І. Франка від представників цієї категорії людей за вибір даної теми). Також підготовка цієї книги припала на період політичної та економічної нестабільності в Україні подій жовтня-грудня 2004 року, що в результаті призвело до деяких матеріальних втрат, затримок у часі та ряду інших непередбачуваних проблем.
Деяку складність у досліджені історії Свідків Єгови становила територіальна розпорошеність носіїв інформації, оскільки такі люди проживають більш ніж у 20 населених пунктах у різних куточках області. Для вивчення архівних документів, уточнення інформації та консультацій у різних спеціалістів автору під час роботи над книгою доводилося відвідати також інші регіони держави (Вінницьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Рівненську, Львівську, Хмельницьку, Кіровоградську області та Кримську АР) і навіть інші країни. Автор також відвідав адміністративні центри Свідків Єгови в Україні та Росії.
Слід також зазначити, що обсяг зібраного матеріалу із загальної історії Свідків Єгови є вельми великим. І оскільки Житомирська область є першою серед багатьох досліджуваних областей, то зібрану інформацію буде включено в інші книги у вигляді окремих розділів.
Видання публікації „Історія Свідків Єгови на Житомирщині” стало можливим завдяки співпраці багатьох людей. Зокрема, автор висловлює велику подяку всім тим,
1. Хто згодився дати інтерв’ю (а таких більше ніж шість десятків ). Більшість людей, які дали інтерв’ю, згадуються в цій книзі . Для зручності їхні прізвища в розділах книги виділені курсивом.
2. Хто виявив гостинність, прийнявши автора під час його наукових поїздок в області, Україні та за кордоном. Вдячний також багатьом членам громади Свідків Єгови, які допомогли авторові інформацією, фотографіями, матеріалами та документами.
3. Викладачам ЖДУ та іншим науковцям за консультаційно-наукову допомогу.
4. Фото на сторінках 21, 22, 23, 31 надані з шанобливого дозволу Управлінського бюро Свідків Єгови в Україні.

Книга „Історія Свідків Єгови на Житомирщині” складається з декількох розділів, у яких автор прагнув з різних боків поглянути на діяльність Свідків Єгови та ставлення до них місцевих владних структур. Окремі розділи будуть особливо цікаві тим, хто знайомий із структурою проведення зібрань Свідків Єгови, оскільки в них показується поступове формування структури сьогоднішнього богослужіння. Інформацію цих розділів оживлюють уривки з інтерв’ю очевидців того часу. І хоча книга написана про історію Свідків Єгови в Житомирській області, в тексті будуть відзначені часті порівняння з іншими областями. Читання книги радимо почати з ознайомлення з термінами словника, оскільки в тексті буде зустрічатися своєрідна термінологія Свідків Єгови.
У деяких розділах подано історичні, філологічні та релігієзнавчі довідки, які доповнюють або конкретизують інформацію, що є в книзі. У кінці міститься додаток, де частково або повністю подано архівні документи та звіти міськвиконкому. Усі документи, знайдені в ході дослідження, вводяться в науковій обіг уперше. Для кращого розуміння читачем географічного розповсюдження віри Свідків наприкінці книги містяться карти Житомирщини.
Друге видання книги "Історія Свідків Єгови на Житомирщині" відрізняється від першого тим, що у цьому виданні відбулися певні структурні зміни (словник перенесений до додатків), були виправлені деякі незначні помилки в тексті, значно вдосконалена якість фотографій, а в розділі „Від автора” введені деякі відгуки щодо першої публікації книги. Однак, у цьому виданні немає розділу „Історично-літературний аналіз релігійності в Україні”, „Інформації про автора” та „Вислови відомих людей про Бога, Біблію та релігію”. Більшість з цих змін відбулися з рекомендації рецензентів-науковців та істотно не впливають на зміст книги, а лише допомагають зосередити увагу на головній темі.
Інформація книги була оцінена людьми різної категорії – від науковців до простих читачів (як Свідків Єгови, так і не Свідків Єгови). Наводимо вам деякі з їхніх висловлювань:

„В умовах утвердження в суспільстві свободи вибору, толерантності у конфесійних питаннях робота К. Бережка має не лише історико-пізнавальне значення, а є спробою переглянути деякі ідеологічні міфи, породжені войовничою атеїстичною пропагандою, довести на конкретних прикладах право кожного громадянина вибирати те чи інше віросповідання, задовольняючи свою духовні та культурні потреби. Загалом уся робота складає враження сумлінно зібраного, опрацьованого і скомпонованого за певним принципом матеріалу. Вражає наукова настирливість дослідника – зібрані та використані досить рідкісні документи” (П.В. Білоус, доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Житомирського державного університету імені Івана Франка, краєзнавець).

„Джерелознавча база з цієї проблеми майже відсутня, а історичні дослідження обмежені. Заслугою автора є те, що йому вдалося скомпонувати та аналітично проаналізувати три види джерел: релігійні видання, публікації історичного характеру та спогади членів релігійних громад” (О.С. Кузьмін, кандидат історичних наук, доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка).

„Книга справді є пречудовою. За життя можна видати біля 5 книг і бути у співавторстві в багатьох публікаціях, але щоб видати книгу такого рівня, потрібно ще багато і настирливо працювати. Приклади, наведені в книзі, просто вражають. До цього часу я нічого не знав про конфесію Свідків Єгови, але зараз приклади їхньої віри назавжди залишаться в моїй пам'яті” (Геннадій Махорін, викладач історії Житомирського державного університету імені Івана Франка).
„Добре, що вже є така книга. При написанні будь-яких досліджень з історії релігії одразу зустрічаєшся з найголовнішою проблемою – браком літератури. На щастя, ми більше не зустрінемося з такою проблемою в дослідженні історії Свідків Єгови” (Анатолій Седляр, магістрант, представник молодої когорти істориків).

„Я ніколи не гадав, що у Свідків Єгови могло бути щось подібне. Книгу необхідно гарно розрекламувати, щоб люди знали про переслідування Свідків” (Артем Олександрович).

Достовірність інформації в цій книзі гарантувалася тим, що факти декілька разів перевірялися і порівнювалися з такою ж інформацією в інших регіонах області та країни. Для уникнення неточностей були організовані консультації з людьми, які вважаються спеціалістами своєї справи: істориками, релігієзнавцями, державними службовцями, колишніми працівниками КДБ (Комітету державної безпеки) тощо. Крім цього, були проведені бесіди із священиками та пасторами інших релігій. Зокрема, було взято інтерв’ю в єпископа п'ятидесятницької церкви, голови об'єднання ХВЄП Житомирської області М.М. Камінського. При можливості показники підтверджувались даними із загальної літератури та архівними документами. Інформація, яка є сумнівною, в книзі не публікувалась, або при цьому робилися застереження.
Але, зважаючи на те, що навіть авторство архівних документів інколи встановити важко, адже, як повідомили в органах влади, документи часто писали не ті, хто під ними ставив свій підпис, то достовірність окремих даних при цьому гарантувати стовідсотково не можна. Тому просимо відгукнутися тих, хто знає факти, не згадані у цій книзі, або має якісь документальні матеріали, які пов’язані з історією Свідків Єгови. Для цього у кінці цієї книги подається адреса для листування з автором. Якщо потрібно, автор готовий сам приїхати до повідомлювача. Для цього потрібно прислати лист з поясненням характеру інформації та наявного матеріалу. Всі доповнення та уточнення будуть включені в подальші публікації з цієї теми.
Сподіваюся на плідну співпрацю з такими людьми, адже моя роль, як автора цієї книги, є незначною, порівнюючи з тим, що довелося витримати Свідкам під час їхнього переслідування. Моя робота складалася лише з того, щоб зібрати та систематизувати всю відому інформацію про історію громади Свідків Єгови. Саме їхні приклади стійкості та витримки і складають нині основний зміст цієї книги. І саме вони є авторами книги „Історія Свідків Єгови на Житомирщині”.
Костянтин Бережко

 
 
Поиск
Назад к содержимому | Назад к главному меню